Żużel to sport z wieloletnią tradycją w Rzeszowie. Stal Rzeszów to jeden z najbardziej utytułowanych klubów żużlowych w Polsce, który od wielu lat rywalizuje na najwyższym szczeblu rozgrywek. W 2022 roku władze miasta Rzeszów przyjęły Strategię rozwoju sportu żużlowego w Rzeszowie na lata 2022-2032. Celem strategii jest dalszy rozwój żużla w Rzeszowie i umocnienie pozycji Stali Rzeszów jako jednego z czołowych klubów żużlowych w Polsce.

Modernizacja stadionu

Jednym z głównych celów strategii jest modernizacja stadionu im. Alfreda Smoczyka. Stadion został wybudowany w 1974 roku i wymaga gruntownego remontu. Nowoczesny stadion będzie wizytówką Rzeszowa i przyciągnie kibiców z całego kraju.

Modernizacja stadionu obejmie m.in.:

 • Remont trybun
 • Budowę nowego parku maszyn
 • Modernizację oświetlenia
 • Budowę nowych pomieszczeń socjalnych dla zawodników i trenerów

Modernizacja stadionu ma zostać ukończona do 2025 roku.

Wzmocnienie szkolenia młodzieży

Drugim ważnym celem strategii jest wzmocnienie szkolenia młodzieży. Stal Rzeszów posiada jedną z najlepszych szkółek żużlowych w Polsce. Celem strategii jest dalszy rozwój szkolenia młodzieży i wychowanie nowych talentów, które w przyszłości będą reprezentować barwy Stali Rzeszów na arenie międzynarodowej.

Wzmocnienie szkolenia młodzieży obejmie m.in.:

 • Rozbudowę infrastruktury szkoleniowej
 • Zatrudnienie nowych trenerów
 • Organizację nowych turniejów żużlowych dla młodzieży

Wzmocnienie szkolenia młodzieży ma doprowadzić do wychowania nowych gwiazd żużla, które będą godnie reprezentować Rzeszów na arenie międzynarodowej.

Popularyzacja żużla wśród mieszkańców Rzeszowa

Trzecim ważnym celem strategii jest popularyzacja żużla wśród mieszkańców Rzeszowa. Żużel to sport, który ma ogromny potencjał do przyciągania kibiców w każdym wieku. Celem strategii jest zwiększenie zainteresowania żużlem wśród mieszkańców Rzeszowa i stworzenie wokół Stali Rzeszów silnej społeczności kibiców.

Popularyzacja żużla wśród mieszkańców Rzeszowa obejmie m.in.:

 • Organizację imprez żużlowych dla dzieci i młodzieży
 • Prowadzenie kampanii informacyjnych na temat żużla
 • Współpracę ze szkołami i placówkami oświatowymi

Popularyzacja żużla wśród mieszkańców Rzeszowa ma doprowadzić do stworzenia silnej społeczności kibiców, która będzie wspierać Stal Rzeszów w każdych zmaganiach.

Rozwój marketingu i sponsoringu

Czwartym ważnym celem strategii jest rozwój marketingu i sponsoringu. Celem strategii jest pozyskanie nowych sponsorów i zwiększenie przychodów klubu. Nowe środki finansowe będą przeznaczone na rozwój szkolenia młodzieży, modernizację stadionu i inne cele strategiczne.

Rozwój marketingu i sponsoringu obejmie m.in.:

 • Stworzenie nowej strategii marketingowej
 • Pozyskanie nowych sponsorów
 • Sprzedaż gadżetów klubowych

Rozwój marketingu i sponsoringu ma doprowadzić do zwiększenia przychodów klubu i poprawy jego sytuacji finansowej.

Współpraca z innymi klubami żużlowymi

Piątym ważnym celem strategii jest współpraca z innymi klubami żużlowymi. Celem strategii jest stworzenie silnej ligi żużlowej w Polsce i zwiększenie zainteresowania żużlem wśród kibiców.

Współpraca z innymi klubami żużlowymi obejmie m.in.:

 • Organizację wspólnych imprez żużlowych
 • Wymianę zawodników
 • Współpracę w zakresie szkolenia młodzieży

Współpraca z innymi klubami żużlowymi ma doprowadzić do stworzenia silniejszej ligi żużlowej w Polsce i zwiększenia zainteresowania żużlem.

Strategia rozwoju sportu żużlowego w Rzeszowie na lata 2022-2032 to ambitny plan, którego celem jest dalszy rozwój żużla w Rzeszowie i umocnienie pozycji Stali Rzeszów jako jednego z czołowych klubów żużlowych w Polsce. Realizacja strategii ma doprowadzić do modernizacji stadionu, wzmocnienia szkolenia młodzieży, popularyzacji żużla wśród mieszkańców Rzeszowa, rozwoju marketingu i sponsoringu oraz współpracy z innymi klubami żużlowymi.

Strategia rozwoju sportu żużlowego w Rzeszowie to ważny dokument, który będzie miał duży wpływ na przyszłość żużla w mieście. Realizacja strategii wymaga zaangażowania wszystkich stron – władz miasta, klubu żużlowego, sponsorów i kibiców.

Wierzymy, że dzięki wspólnemu wysiłkowi uda się osiągnąć wszystkie cele strategii i uczynić Rzeszów jednym z najważniejszych ośrodków żużlowych w Polsce.

Dodatkowe informacje

Oprócz wyżej wymienionych celów, strategia rozwoju sportu żużlowego w Rzeszowie na lata 2022-2032 obejmuje również inne działania, takie jak:

 • Rozwój bazy szkoleniowej
 • Organizacja turniejów żużlowych dla dzieci i młodzieży
 • Prowadzenie kampanii informacyjnych na temat żużla
 • Współpraca z mediami

Realizacja strategii rozwoju sportu żużlowego w Rzeszowie na lata 2022-2032 będzie wymagać znacznych nakładów finansowych. Władze miasta Rzeszów planują przeznaczyć na ten cel kwotę 50 milionów złotych.

Mamy nadzieję, że strategia rozwoju sportu żużlowego w Rzeszowie na lata 2022-2032 zostanie zrealizowana z sukcesem i przyczyni się do dalszego rozwoju żużla w mieście.