PODZIĘKOWANIA DLA FIRMY TEXOM
Data dodania: 24-04-2021 r.
W imieniu wszystkich zaangażowanych w budowę Rzeszowskiego Towarzystwa Żużlowego, Prezesa Zbigniewa Prawelskiego, Zarządu, pracowników Klubu oraz Kibiców, chcielibyśmy serdecznie podziękować za sponsoring firmie Texom. Dziękujemy za dotychczasowy wkład w odbudowę Rzeszowskiego żużla i z optymizmem patrzymy w przyszłość.
 
Przypomnijmy zatem profil działalności naszego sponsora, firmy Texom:
 
Texom Sp. z o.o. to polska firma budowlano-inżynieryjna realizująca roboty budowlane w formule generalnego wykonawstwa w zakresie budownictwa przemysłowego, mieszkaniowego, użyteczności publicznej oraz budynków objętych ochroną konserwatorską.
Fundament działalności firmy to wieloletnie doświadczenie wspólników – osób posiadających uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie, oparte na wieloletniej pracy w branży budowlanej, w zakresie kierowania i nadzorowania robotami budowlanymi, w największych spółkach budowlanych w kraju.
Każda inwestycja jest w danym czasie dla nas priorytetem i najważniejszym zadaniem do wykonania. Każda inwestycja to zadowolony Inwestor który może realizować swoje plany i chętnie wracać do współpracy.