OŚWIADCZENIE ZARZĄDU
Data dodania: 18 wrzesień 2021 r.

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

    Działając w imieniu Rzeszowskiego Towarzystwa Żużlowego, oświadczamy, iż nieprawdziwe są informacje o rzekomych „ogromnych” problemach finansowych klubu, w związku z zaległościami wobec zawodników, które to informacje zawarte zostały w tytule i treści artykułu pod tytułem „Ogromne problemy w polskim klubie! Ogromne zaległości wobec zawodników”, zamieszczonego w dniu 16 września 2021 r. w serwisie przegladsportowy.pl.

    Przede wszystkim pragniemy podkreślić, iż zgodnie art. 226 ust. 5 Regulaminu Przynależności Klubowej w Sporcie Żużlowym, kluby są zobowiązane wykonać wszelkie zobowiązania względem zawodników nie później niż do dnia 31 października danego roku obowiązywania kontraktu. Pragniemy uspokoić kibiców i sympatyków klubu, że termin ten zostanie dotrzymany a byt klubu, jak również start w przyszłorocznych rozgrywkach o DM II Ligi nie jest zagrożony.

    Wszelkie ewentualne opóźnienia w płatnościach dokonywanych przez klub wynikają z terminów płatności i konieczności prawidłowego rozliczenia transz sponsorskich otrzymywanych przez klub od sponsorów. Powstałe w związku z tym zatory płatnicze są naturalną sytuacją w funkcjonowaniu klubu żużlowego, który jest podmiotem nie prowadzącym działalności operacyjnej innej niż współzawodnictwo sportowe i w całości utrzymuje się z wpłat sponsorów oraz dzięki kibicom. Pragniemy podkreślić, że zatory te obejmują zdecydowanie krótszy termin niż druga połowa sezonu i nie dotyczą bynajmniej większości zawodników. Łączna ich suma natomiast nie przekracza kwoty, która w artykule zasugerowana została jako kwota przypadająca na jednego zawodnika i jest daleka od kwoty „kilkuset tysięcy złotych”.

    Za olbrzymią manipulację, nie licującą jakkolwiek z rzetelnością dziennikarską, uznać należy cytowanie w artykule fragmentu wypowiedzi sponsora klubu Pana Michała Drymajło z wywiadu opublikowanego na łamach Tygodnika Żużlowego, która to wypowiedź zacytowana została w kontekście rzekomych zaległości finansowych klubu, podczas gdy w ramach ww. wywiadu była to odpowiedź na pytanie: „Firma Stolaro dalej będzie strategicznym sponsorem klubu?”.

Zarząd Rzeszowskiego Towarzystwa Żużlowego