OŚWIADCZENIE PREZESA RZTŻ ZBIGNIEWA PRAWELSKIEGO
Data dodania: 09 czerwiec 2021 r.

Oświadczenie Prezesa RzTŻ

Nawiązując do doniesień prasowych i oświadczenia wydanego przez dwóch sponsorów rzeszowskiego Klubu oświadczam, że:

1. Większość zarzutów jest nieprawdziwa, a jest jedynie wynikiem frustracji w związku z ostatnimi wydarzeniami.

2. Nie zamierzam na łamach prasy dyskutować o najważniejszych sprawach Klubu. Zarząd RzTŻ w najbliższych dniach zorganizuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Klubu , który to organ przeanalizuje wszystkie zarzuty i wątpliwości oraz podejmie wiążące uchwały na przyszłość dot. składu władz i kierunków rozwoju.

3. Nasze prace w tych dniach skupiają się na odzyskaniu licencji toru i uspokojeniu atmosfery wokół Klubu.

4. Mam nieodparte wrażenie, że wykorzystując naszą tragedię związaną z walkowerem - istnieją siły, które chcą zniszczyć żużel w Rzeszowie. Zwracam się z apelem do społeczeństwa, aby do tego nie dopuścić.

5. Moja osoba jest w każdej chwili do dyspozycji Walnego Zebrania Członków Klubu.

6. Pracuję społecznie, a wszystkie decyzje zapadają kolegialnie i nie ma w Klubie żadnych nadużyć.

Zbigniew Prawelski

Prezes RzTŻ