środa, 23 październik 2019 19:52

Zebranie Członków RZTŻ

W dniu 22 października 2019 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Rzeszowskiego Towarzystwa Żużlowego poświęcone zmianom organizacyjnym. Podsumowano dotychczasową działalność klubu oraz wytyczono kierunki działań na najbliższe miesiące. W szczególności podjęto Uchwałę o przekształceniu Rzeszowskiego Towarzystwa Żużlowego jako stowarzyszenia zwykłego w stowarzyszenie tzw, rejestrowe dające szersze możliwości prawne rozwinięcia i prowadzenia działalności gospodarczej z chwilą wpisu podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego. Dokonano również poszerzenia składu Zarządu RzTŻ z 3 do 5 osób. Zgromadzeni wysłuchali i przyjęli sprawozdanie Zarządu z działalności oraz uchwalili nowy Statut. Zebranie przebiegało w miłej i koleżeńskiej atmosferze.

Władze Rzeszowskiego Towarzystwa Żużlowego:

Zarząd:

  • Leszek Gubernat – Prezes Zarządu
  • Jan Madej – Wiceprezes Zarządu
  • Janusz Ryszard Rak – Członek Zarządu
  • Józef Lis – Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna:

  • Jan Włodzimierz Gugała - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
  • Henryk Hap – Członek Komisji Rewizyjnej
  • Zbigniew Prawelski - Członek Komisji Rewizyjnej